6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE

ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

BOY PANEL YAPI SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.(bu metinde “Şirket” olarak belirtilecektir) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; 

 • Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin,
 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel hâlini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini

Bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni’nin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamaktır. Lütfen bu Aydınlatma Metni’ni dikkatli okuyunuz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE TOPLANMASI

Şirket doğrudan veri sahiplerinden veya dolaylı olarak 3. kişilerden veya alenileştirildiği kaynaklardan sözlü, fiziksel veya elektronik olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve nasıl toplandıkları ile ilgili tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Veri Kategorisi   Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik BilgisiAdı, Soyadı, Tüm Kimlik Bilgileri, T.C. Kimlik Numarası,  Medeni Durumu, Doğum Tarihi, Kimlik Fotokopisi,Vukuatlı Nufus Kayıt ÖrneğiSizin Tarafınızdan Verilmektedir.Kariyer.Net, Likedin, İşkur Vb. İstihdam Platformlarından Elde Edilmektedir.
İletişim BilgisiTelefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta AdresiSizin Tarafınızdan Verilmektedir.Kariyer.Net, Likedin, İşkur Vb. İstihdam Platformlarından Elde Edilmektedir.
Finansal BilgiFinansal Ve Maaş Detayları, Prim Listesi, İcra Takip Dosyalarına İlişkin Dosya Ve Borç Bilgileri, Iban Numarası,Banka BilgileriBanka Bilgileri Sizin Tarafınızdan Verilmektedir.Finansal Ve Maaş Detayları, Prim Listesi Şirket Tarafından Oluşturulmakta, İcra Takip Dosyalarına İlişkin Bilgiler Tebligat Yoluyla Elde Edilmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel VeriSağlık Poliçeleri, Engeli İle İlgili Sağlık Raporları, Sağlık Beyan Belgesi, Sağlık Raporları, Hamilelik Durumu, Hamilelik Raporu, Meslek Hastalığı Kayıtları, İşe Giriş Muayene Formu, Günlük Hasta Şikâyetleri, Kullanmakta Olduğu İlaçlar, Adli Sicil Kaydı,Psikoteknik ,Src Belgesi  İş Görememezlik Bilgisi, Klinik Geçmişi, Akciğer Grafisi, İşitme Testi, Göz Muayenesi, Kan Grubu Bilgisi, Sabıka Kaydı, Ehliyet Belgesi İçerisinde Yer Alan Kan Grubu Hanesi, Hepatit Aşı Kartı,Kan Grubu Kartı ,Kmlik Fotokopisi,Parmak İzi,Yüz BilgisSağlık Raporu, Hamilelik Durumu, Meslek Hastalığı Kayıtları, Günlük Hasta Şikâyetleri, Kullanmakta Olduğu İlaçlar, Klinik Geçmişi, Sağlık Testleri, Kan Grubu, Sabıka Kaydı, Din Bilgisi, Parmak İzi, Retina Tarama Sonuçları Sizin Tarafınızdan Verilmektedir.Sağlık Poliçeleri Sigorta Şirketleri Tarafından, İşe Giriş Muayene Formu İş Yeri Hekimi Tarafından Sağlanmaktadır.
Eğitim BilgisiÖğrenim Durumu, Sertifika Ve Diploma Fotokopileri, Eğitim Ve Beceriler, Bilgisayar Kullanım Bilgisi,Ehliyet Bilgisi, Özgeçmiş, Silah Kullanım Bilgisi (Cv)Sizin Tarafınızdan Verilmektedir.Kariyer.Net, Likedin, İşkur Vb. İstihdam Platformlarından Elde Edilmektedir.
Görsel Ve İşitsel VeriFotoğraf, Kapalı Devre Güvenlik Kamerası GörüntüleriFotoğraf Sizin Tarafınızdan Verilmektedir.Kamera Görüntüleri Güvenlik Kamerası Görüntüleri İlgili Cihazlardan Elde Edilmektedir.
Çalışan Performans Ve Kariyer Gelişim BilgisiEğitim Katılım Formları, Eğitim Saatleri Ve Süreleri, (Varsa) Sınav Sonuçları, Unvanı,Kalfalık Belgesi, İç Terfi Eğitime İlişkin Veriler Eğitim Sağlayan Kişilerden Temin Edilmektedir.
 Değerlendirme Süreçleri   Diğer Bilgiler Performans Yönetimine İlişkin Olup Şirket Tarafından Oluşturulmaktadır.
Aile, Yakın BilgisiAile Bildirim Formları, Aile Durum Bildirimi Anne Adı Baba Adı, Anne Mesleği, Baba Mesleği. Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Bilgisi, Eşini Adı ,Eşinin MesleğiSizin Tarafınızdan Verilmektedir. 
DiğerAraç Bilgileri-Plakası, Çalışanların Kullandığı İş Bilgisayarlarının Ip Adresleri Ve Web Gezinti Hareketleri, İmza, Hobileri, Çıkış Mülakat Raporları, Araç Takip Bilgileri, Terhis Belgesi, Yıllık İzin Kullanım Defteri,İzin Tarihler,İşkur Belgesi, İşten Çıkış Mülakat Formları, Askerlik Belgesi, Güvenlik Kimliğinin Süresi, Sgk Sicil Numarası,Sgk Hizmet Gökümü Vergi İndirim Yazısı,Kep Adresi [Ziyaretçi Bilgileri]Araç Bilgileri, İmza, Hobileri, Terhis Belgesi Sizin Tarafınızdan Sağlanmaktadır.Ip Adresleri, Web Gezinti Hareketleri Bilgisayar Ve Yazılımlar Üzerinden Elde Edilmektedir. Çıkış Mülakat Raporları Ve Formları, Yıllık İzin Kullanım Defteri Şirket Tarafından Oluşturulmaktadır. Sgk Sicil Numarası Ve Vergi İndirim Yazısı İlgili Kurumlardan Elde Edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Söz konusu verileri sizden aşağıdaki sebeplerle talep ediyoruz;

 • kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi için Şirket tarafından kişisel verilerinizin toplanması gerekebilmektedir. Bu kişisel verilerin sağlanmaması, İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki bazı haklardan yararlanamamanıza sebep olabilecektir.
 • Şirketin ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirememesi, bu sebeple yaptırıma maruz kalmasına sebep olabilir ve sizin hukuki yükümlülüklerinizin Şirket aracılığı ile yerine getirilmesine engel olabilir.
 • Şirket ile aranızdaki iş sözleşmesinin ifası için kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Burada elde ettiğimiz kişisel verilerinizin paylaşılamaması Şirket ile iş ilişkinizin sağlıklı yürütülememesine, Şirket tarafından sizin yararınıza oluşturulmuş bazı süreçlerin yerine getirilememesine veya yerine getirilmesinin sizin açınızdan zorlaşmasına sebep olabilir.
 • Şirket, haklarınızı her zaman ön planda tutarak, meşru menfaatini sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplayabilmektedir. Şirketin kişisel verilerinizi toplamaktaki amaçları işleme amaçlarıyla aynı olduğundan bu meşru menfaatlerin neler olduğu “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” altında yer alan “Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için özellikle” maddesinin altında açıklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • İş ilişkisinin ispatlanması
 • Ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi
 • Çalışanlara ait bordro süreçlerinin yürütülmesi
 • Devamsızlık takibi, iş ve iş yeri kural ihlalleri hâlinde gerekli uyarı yazılarının hazırlanması, hukuki süreçlerin yönetimi
 • İş sözleşmesi ve personel yönetmeliğinde belirtilen şekilde ve amaçlarla sınırlı olarak işçinin bilgisayar, internet, elektronik posta ve telefon kullanım kurallarına uyumunun takibi ve izlenmesi
 • Çalışanların Şirket politikalarına uyumunun incelenmesi

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili mevzuatı ve diğer kanunlar ve mevzuat kapsamındaki gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
 • Sosyal güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için medeni duruma ilişkin kişisel verilerin işlenmesi
 • Bilgi güvenliği ihlallerinin soruşturulması ve araştırılması
 • Bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi
 • Yazılımlara ve dosyalara erişim için yetkilendirilmelerin yapılması
 • Yazılımların geliştirilip yürütülebilmesi
 • İş yerinin fiziki güvenliğinin temini
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi
 • Bilgisayar sistemlerinin virüs vb. tehditlere karşı korunması

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • BOY PANEL YAPI SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’igüvenlik amaçlı (hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb.) yerleştirilmiş olan kameralarla görüntü alınması
 • Çalışanların erişebilecekleri alanlara yetki verkolilmesi ve erişim kontrolünün sağlanması

Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle;

 • Çalışanla ilişkilerin yürütülmesi için; ooperasyonlarda çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, terfi süreçlerinin uygulanması
  • Maaş ödemelerinin yapılabilmesi, zorunlu BES kesintilerinin yapılabilmesi oçalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi ovardiya yönetiminin ve takibinin yapılması oeğitim süreçlerinin takibi, eğitimlerin organize edilmesi overimliliğin artırılması ososyal ve yan haklar ile ilgili yönetim, iyileştirme ve organizasyon okapı ve sistem giriş çıkışlarının yönetilmesi opersonele taşıma (servis) hizmeti sağlanması
 • Şirketin idaresinin sağlanması için; omuhasebe kayıtlarının tutulabilmesi
  • Şirket sistemlerinin çalışmasının sağlanması ve iş yeri düzeninin temini
 • Şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi için; oŞirket içi raporlama yapılması ve kayıt tutulması oŞirketin temsili, Şirket adına 3. kişilerle irtibatın yürütülmesi oŞirket açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışanların kamuya açık bilgilerinin incelenmesi
 • Şirketin ekonomik varlığını koruyabilmesi için oŞirketin iş sırlarının korunması
  • gizlilik taahhüdüne bağlı olarak Şirket iş gücünün detaylı inceleme çalışması ohukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her hâlde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilikleri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verileri işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketin hizmet sunduğu şirketler, hizmet aldığı insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknolojileri şirketleri, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Şirketimizi temsilen hareket edenlerin iletişim bilgileri ve/veya kimlik bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yurt dışında Şirketin hâkim ortağı olan ve onun grup şirketlerine aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirketin, verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da iş sözleşmesinin ifasını gerektiriyorsa yeterli korumaya sahip olan veya duruma göre yeterli korumaya sahip olmayabilecek ülkelerdeki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından yukarıda tanımlandığı şekli ile işlenebilir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirketin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenme, eğer işlemişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirketten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok etme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI

KVK Kanununun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır;

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanununun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hâllerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, şahsen yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.